Siirry pääsisältöön

Tutkittu tieto matkailuyrityksen menestyksen reseptinä 

Uutelan vuonna 2016 perustama Beyond Arctic -yritys järjestää valokuvaukseen painottuvia retkiä Lapin luontoon. Yritys tekee monipuolista yhteistyötä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa.

MTI on Lapin yliopiston ja Lapin AMKin yhteinen matkailun asiantuntijayhteisö. Sen sijainti pohjoisessa on optimaalinen: matkailu on Lapille tärkeä elinkeino.

– Uutela on taitavasti hyödyntänyt MTI:n tarjoamaa tutkimustietoa. Opiskelijamme ovat tehneet yritykselle toimeksiantoina opinnäytetöitä, ja Uutela on osallistunut useisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, kertoo arktisen vastuullisen matkailun professori Outi Rantala Lapin yliopistosta.

Arktisen vastuullisen matkailun professori Outi Rantala.

Uutelan esimerkin toivotaan innostavan myös uusia toimijoita yhteistyöhön. Apua ja tukea on tarjolla niin yritysidean hiomiseen kuin matkailualaan monin eri tavoin liittyviin uudistamis- ja kehittämishankkeisiin.

Professori Rantalan ja Lapin AMKin erityisasiantuntija Anu Harju-Myllyahon mukaan Uutelan yrityksen kehittäminen on konkreettinen osoitus siitä, että pohjoisessa toimii matkailualan ”living lab” – innovatiivinen osaamiskeskittymä. Kun yrityselämä, aluekehittäjät, tutkimustyö ja opetus puhaltavat yhteen hiileen, se mahdollistaa uusien teorioiden ja toimintamallien testaamisen aidossa ympäristössä.

Lapin AMKin erityisasiantuntija Anu Harju-Myllyaho.

– Tutkimustoimintamme ja käytäntömme ovat hyvällä tavalla omaleimaisia. Meillä on täällä hyvä yhdessä tekemisen henki, Rantala sanoo.

Samaa mieltä on Harju-Myllyaho. Hän iloitsee siitä, ettei matkailualan tutkimustyö ole Lapissa omassa ”norsunluutornissaan”, vaan yritysten arjessa.

– Toimintaympäristö on aivan lyömätön. Kyseessä on winwin-tilanne: sekä yritykset että opiskelijat hyötyvät konkreettisesta yhteistyöstä. Opiskelijoille se tuo tiedon soveltamisen riemua. 

Kyseessä on winwin-tilanne: sekä yritykset että opiskelijat hyötyvät konkreettisesta yhteistyöstä.

Harju-Myllyaho lisää yritysyhteistyön tarkoittavan opiskelijoille myös verkostoitumismahdollisuuksia ja työkokemusta.

MTI:n palveluita hyödyntävän Uutelan tausta ei ole ehkä yrittäjälle tyypillisin. Hän on suorittanut matkailututkimuksen maisteritutkinnon, ja hänen yritysideaansa sparrattiin opintoihin liittyvällä kurssilla.

Uutela arvioi tutkimustoiminnan ja yrityksen välisen yhteistyön hyötyjä omasta näkökulmastaan. Yksi pitkän tähtäimen hyödyistä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Hän haluaa olla mukana kouluttamassa uusia osaajia.

– Lapin matkailun kasvu nojaa siihen, että saatavilla on osaavia työntekijöitä. Työvoimapula voi olla yksi alan kasvun esteistä.

revontuli lappi
Kuva: Beyond Arctic.

Rantalan professuuri liittyy matkailun vastuullisuuden kehittämiseen. Vielä 10 vuotta sitten puhuttiin siitä, miten ympäristössä tapahtuviin muutoksiin voidaan varautua. Tänä päivänä kyse ei ole enää vain ennakoinnista, vaan ympäristökriisin äärellä elämisestä.

– Ilmastonmuutoksen myötä arktinen alue lämpenee muita alueita nopeammin. Ilmastonmuutos näkyy jo pohjoisen matkailussa muun muassa oppaiden työssä, Rantala sanoo.

Muutosta on tapahtunut myös matkailijoiden asenteessa. Itsekin vastuullisuudesta kiinnostuneen Uutelan mielestä on yksinomaan hyvä asia, että yhä useampi matkailija on kiinnostunut ympäristöasioista, vaikkakin tietoisuus vaihtelee kotimaan mukaan.

Harju-Myllyahon mukaan vastuullisuus läpileikkaa tänä päivänä niin Uutelan Beyond Arctic -yrityksen kuin monen muunkin yrityksen toimintaa.

Matkailussakin vastuullisuus saatetaan edelleen yhdistää vain ympäristöasioihin. Kyse on kuitenkin kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja kestävästä kehittämisestä.

Harju-Myllyaho ja Rantala puhuvat työntekijäkokemuksesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta. Matkailun kehittämisessä on tärkeää muistaa myös kulttuurisensitiivisyys ja ihmisoikeudet. Kaikki nämä ovat aiheita, joiden parissa MTI:ssa on työskennelty jo vuosia.

Uutelalle vastuullisuuden moniulotteisuus on tuttu juttu.

– Pyrimme muun muassa palkkaamaan paikallisia ihmisiä ja pitämään yllä palkkatasa-arvoa. Iso osa yhteistyöstä tehdään huskyfarmien ja porotilojen kanssa. Haluamme tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka jakavat meidän arvomme ja pyrkivät toiminnassaan kestävyyteen. Tuemme mielellämme perheyrityksiä. Sellainenhan oma yrityksemmekin on.

Rantala antaa konkreettisen esimerkin vireillä olevasta uudesta yhteistyöstä. 

– Kiinnostus pyöräilymatkailuun on kasvanut merkittävästi. MTI:n edustajat ovat mukana ideoimassa tähän liittyvää koulutusta yhdessä Rovaniemen kaupungin, valtakunnallisen Pyörämatkailukeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa.

MTI ja opintojen tiivis kosketus käytäntöön houkuttelevat matkailualan opiskelijoita Lappiin. Rantala kuvaa Lapin yliopiston matkailualan opintotarjontaa.

MTI ja opintojen tiivis kosketus käytäntöön houkuttelevat matkailualan opiskelijoita Lappiin.

– Yliopistossa voi suorittaa matkailututkimuksessa kandidaatin tai maisterin opinnot. Maisteriopinnot suorittaneet valmistuvat yhteiskuntatieteiden maistereiksi. Matkailututkimuksen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Lapin AMKissa voi puolestaan opiskella restonomiksi ja suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, johon esimerkiksi monialaiset YAMK-opinnot tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja.

MTI on kansainvälisesti hyvin verkostoitunut niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.

– Esimerkiksi seitsemän arktisen alueen yliopistoa toteuttavat yhdessä uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuvaa opetusta. Tällaiset opinnot avaavat ovia eri puolille maailmaa, Rantala sanoo.

Matkailualan suunnannäyttäjä

  • Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) ytimen muodostavat Lapin yliopiston ja Lapin AMKin matkailualan yksiköt.
  • MTI tukee toimijoita vastuullisen matkailun kehittämisessä. Se tarjoaa asiantuntija-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita.
  • MTI:n tehtävänä on parantaa matkailualan toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa teorioiden, toimintamallien ja käytänteiden testaaminen aidoissa matkailukohteissa.
  • Tarjotuilla korkeakoulututkinnoilla on omat erityisvahvuutensa: Lapin yliopistossa vastuullisen matkailun tutkimus sekä suunnittelu ja Lapin AMKissa kestävän matkailutoiminnan kehittäminen. Lisäksi opiskelijat voivat syventää osaamistaan toisen korkeakoulun tarjonnasta. 

Teksti: Tiina Örn

www.matkailuinstituutti.fi

Lue myös