d-md-none
Siirry pääsisältöön

Vastuullisuus on jo normi matkailualan opetuksessa

– Meillä Haaga-Heliassa vastuullinen liiketoiminta kulkee läpäisyperiaatteella kaikessa koulutuksessa eli tätä näkökulmaa ei oikeastaan voi enää mitenkään välttää meillä opiskellessa, toteaa matkailukoulutuksen lehtori Mia Tarhanen

– Voidaan sanoa, että jokainen meiltä valmistunut tuntee vastuullisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja enemmänkin, sillä aihetta luonnollisesti syvennetään opintojen edetessä.

Hotelli-, ravintola- ja matkailualalla vastuullisuus toteutuu esimerkiksi työntekijöiden taustojen monimuotoisuutena, paikallisten raaka-aineiden hyödyntämisessä ja uusiutuvien energiamuotojen käyttämisessä. On hyvä huomata, että suurin osa yrityksen vastuullisuustyöstä tehdään kulissien takana ja vain pieni osa näkyy asiakkaille palvelun aikana.

Jokainen meiltä valmistunut tuntee vastuullisen
liiketoiminnan peruskäsitteet ja enemmänkin.

Tämän päivän asiakas osaa jo vaatia yritykseltä vastuullisuutta.  Tarhasen mukaan yritys- ja yksityisasiakkaiden välillä on kuitenkin eroja. 

– Yrityksillä on usein tiukat hankintakriteerit, joissa on määritelty myös vastuullisuuteen liittyvät yksityiskohdat. Sen sijaan yksityishenkilöiden hyvät aikomukset ei aina yllä ostotapahtumaan asti. Ollaan kyllä tietoisia, mutta valinta saatetaan tehdä kuitenkin vielä toisin perustein, ja tästä on useita tutkimuksiakin.

Uusi sukupolvi, uudet arvot

Tarhasen mukaan suuri muutos on kuitenkin jo tapahtunut. Vastuullisuusajattelu on vakiintunut nuorten sukupolvien myötä ja nuoret tarkastelevat maailmaa hyvin eri tavalla.  

– Eroavaisuudet näkyvät jo nyt mm. suhtautumisessa työelämään: työ ei merkitse nuoremmille sukupolville koko elämää,  sen sijaan vaikkapa työn merkityksellisen sisällön sekä työyhteisön ominaisuuksien täytyy olla linjassa heidän arvojensa kanssa.

Tämä heijastuu suoraan yrityksiin ja näkyy selkeästi Haaga-Helian koulutustarjonnassa, kertoo Tarhanen. 

– Meillä voi opiskella vaikkapa vastuullisten matkailupalvelujen kehittäjäksi tai rakentaa opinnoissaan esimerkiksi omaa ravintola-alan yritystä, jonka koko liiketoimintamalli perustuu kiertotalouteen. Haaga-Heliaan on myös hakeutunut kansainvälisiä opiskelijoita, jotka haluavat opiskella Suomessa ja tulevaisuudessa työskennellä täällä, nimenomaan paremman yritysvastuun vuoksi.

Haaga-Helia antaa erinomaiset mahdollisuudet oppia vastuullista liiketoimintaa erityisesti yritysyhteistyön kautta. 

– Opintoihin kuuluvissa projekteissa opiskelija pääsee kehittämään yritysten tarpeisiin uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, joissa on yleensä aina mukana vastuullisuusnäkökulma, toteaa  Mia Tarhanen. 

Teksti: Kaisa Mäntyranta

Kuvateksti: Majoitusliikkeiden yritysvastuu näkyy esimerkiksi vastuullisuussertifiointeina. Matkailuliiketoiminnan lehtori Mia Tarhanen yritysvierailulla Bed and breakfast -kohteessa.

www.haaga-helia.fi

Lue myös