d-md-none
Siirry pääsisältöön

Suomessa alkaa ensimmäinen ruoantuotannon tekniikkaan keskittyvä maisteriohjelma

LUT-yliopisto on edelläkävijä, sillä vastaavaa koulutusohjelmaa ei ole aiemmin ollut Suomessa. Yliopiston kehityspäällikkö Matti Lampinen uskoo uuden maisteriohjelman kiinnostavan niin alemman korkeakoulututkinnon juuri suorittaneita kuin työelämässä jo kannuksensa hankkineita. 

– Työelämässä oleville koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja mennä eteenpäin, hän sanoo. 

Haku opintoihin alkaa jo 1. joulukuuta 2023, ja vuosittaisia aloituspaikkoja on 20. Lampinen avaa englanninkielisen Food Processing Technology -maisteriohjelman sisältöä:

– Uusi maisteriohjelma keskittyy tuotantoprosesseihin sekä prosessi- ja tuotekehitykseen. Se antaa hyvät edellytykset prosessiteollisuudessa toimimiseen. 

LUT
LUT-yliopiston Elintarviketekniikan maisteriohjelman johtaja Marjo Pöysä ja kehityspäällikkö Matti Lampinen.

Osaamiselle kysyntää

Koulutusohjelmasta valmistuneiden diplomi-insinöörien osaamiselle on ja tulee olemaan kysyntää, sillä teknologia näyttelee isoa roolia, kun ruoantuotantoa kehitetään yhä kestävämmäksi.

Valmistuneilla on ruoanjalostusteollisuuden uudistamisen ja uusien elintarvikeprosessien kehittämisen kannalta oleellisia taitoja.

Teknologia näyttelee isoa roolia, kun ruoantuotantoa kehitetään yhä kestävämmäksi.

Lampinen kuvaa LUT-yliopistoa ratkaisukeskeiseksi ja innovatiiviseksi. Se on hänen mielestään hedelmällinen lähtökohta uudelle maisteriohjelmalle. Hyvänä asiana Lampinen pitää myös sitä, että Suomessa on edelleen elintarvikkeiden alkutuotantoa ja osittain omavaraiset markkinat. Ne mahdollistavat monenlaisten uusien ratkaisujen testaamisen.  

– Suomen markkinoilla ja tuotannossa pilotoituja innovaatioita voidaan skaalata ja toteuttaa maailmalla suuremmassa mittakaavassa.

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat

Opiskelu on muutakin kuin oman ammatillisen kompetenssin lisäämistä. Se on kokonaisvaltaista kehittymistä ja uuden kokemista. LUT-yliopisto on viime vuosina kehittänyt koulutuksen laadun lisäksi myös opiskelijoiden palveluita. 

– Meillä on Suomen tyytyväisimmät opiskelijat, jotka myös työllistyvät hyvin, Lampinen sanoo. 

Uusi maisteriohjelma aloittaa LUT-yliopiston Kouvolan alueyksikössä. Ohjelman toteuttaminen lähti Kouvolan alueen elintarvikealan yritysten tarpeista. Kouvolan kaupunki ja Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö ovat mukana koulutuksen mahdollistamisessa.

Uuden maisteriohjelman alkamisen lisäksi LUT-yliopistolla on hyviä uutisia elintarvikealan osaajille, sillä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa vahvistetaan uusilla rekrytoinneilla. Yliopistoon rekrytoidaan elintarvikealan tutkijoita ja projekti-insinööri. 

Teksti: Tiina Örn | Kuvat: Teemu Leinonen / LUT-yliopisto

www.lut.fi

Lue myös