Siirry pääsisältöön

Sianlihan tuotanto väheni seitsemän prosenttia

Vuonna 2018 lihaa tuotettiin reilu 393 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuonna 2017. Naudan- ja siipikarjanlihan tuotanto lisääntyi, ja sianlihan tuotanto väheni. Maitoa tuotettiin 2 328 miljoonaa litraa, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Kananmunien tuotanto lisääntyi edellisvuodesta.

Nämä tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luken) tilastoihin.

Sianlihan tuotanto väheni voimakkaasti

Sianlihantuotanto väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja oli vajaa 169 miljoonaa kiloa. Viime vuotta vähemmän sianlihaa on tuotettu viimeksi vuonna 1995. Lihasikojen keskimääräinen ruhopaino nousi 91 kiloon.

Sikataloutta harjoitettiin viime vuonna noin 1 000 tilalla. Tilojen määrä väheni vuoden aikana noin seitsemän prosenttia.

Naudanlihaa tuotettiin 87 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2017. Hiehojen teurastusmäärät lisääntyivät, kun taas sonnien teurastusmäärät vähenivät. Sen sijaan sekä hiehojen että sonnien keskimääräiset ruhopainot kasvoivat edellisvuodesta.

Siipikarjanlihan tuotannon kasvu jatkui jälleen viime vuonna ja tuotanto kohosi reiluun 135 miljoonaan kiloon. Broilerinlihan tuotanto lisääntyi viisi prosenttia ja kalkkunanlihan tuotanto vajaa kaksi prosenttia. 

Luomua noin prosentti lihantuotannosta

Luomulihaa tuotettiin vajaa neljä miljoonaa kiloa vuonna 2018. Tuotanto sisältää nautojen, sikojen ja lampaiden luomuteurastukset. Luomulihasta reilu 70 prosenttia oli naudanlihaa. Luomun osuus lihantuotannosta oli noin prosentti, mutta lampaanlihasta luomua oli yli neljännes.

Maidontuotanto väheni hieman

Maidon tuotanto väheni hieman vuodesta 2017 ja oli 2328 miljoonaa litraa. Meijerit vastaanottivat maitoa noin 2 285 miljoonaa litraa. Tuotanto väheni nyt kolmatta vuotta peräkkäin.

– Luomumaidon tuotanto sen sijaan lisääntyi edelleen ja oli 69 miljoonaa litraa. Luomun osuus meijerimaidosta oli vajaa kolme prosenttia, kertoo yliaktuaari Sanna Vuorisalo Lukesta.

Maidontuottajien määrän väheneminen nopeutui viime vuonna. Vuoden lopussa oli 6 250 maidontuottajaa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Lypsylehmiä oli viime vuoden lopussa noin 264 000. Lehmämäärä väheni vajaa kolme prosenttia edellisvuodesta. Lehmien keskituotos nousi hienoisesti, ja lehmät lypsivät keskimäärin 8 650 litraa vuodessa.

Vuosituhannen alun maitomäärään verrattuna viime vuonna maitoa tuotettiin viisi prosenttia vähemmän. Lehmämäärä on vähentynyt reilun neljänneksen. Maidontuottajista lähes kolme neljäsosaa on lopettanut tuotannon tänä aikana. Sen sijaan lehmien keskituotos on noussut neljänneksellä ja maitotilojen keskikoko on kasvanut 15 lehmästä 39 lehmään.

Kananmunia tuotettiin eniten sitten vuoden 1990

– Kananmunien tuotanto lisääntyi edellisvuodesta kahdella prosentilla vajaaseen 75 miljoonaan kiloon. Määrä sisältää pakkaamoiden käsittelemät kananmunat. Viime vuoden tuotantomäärää enemmän kananmunia on tuotettu viimeksi vuonna 1990, Vuorisalo jatkaa.

Suurin osa, eli 58 prosenttia, kananmunista tuotettiin virikehäkeissä. Lattiakanaloissa tuotettiin 33 prosenttia, ulkokanaloissa kaksi ja luomukanaloissa seitsemän prosenttia kananmunista.

Edellisvuoteen verrattuna virikehäkeissä tuotettujen kananmunien määrä väheni yhden prosentin. Lattia- ja ulkokanaloissa tuotettujen kananmunien määrä lisääntyi neljä prosenttia sekä luomukanaloissa tuotettujen kananmunien määrä 20 prosenttia.  

Tilaston taustaa

Tiedot maidon-, lihan- ja kananmunien tuotannosta perustuvat meijereille, teurastamoille ja kananmunapakkaamoille kuukausittain tehtäviin kyselyihin. Tiedot maatiloilla tapahtuneista teurastuksista ja maidon käytöstä maatiloilla saadaan muutaman vuoden välein suoritettavasta otantatutkimuksesta.

Lähde: https://bit.ly/2tEyYnd

Lue myös