d-md-none
Siirry pääsisältöön

Ruoka aiheuttaa 15 % kaikista kuluttamisesta johtuvista kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa

Ruoka aiheuttaa 15 % kaikista kuluttamisesta johtuvista kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa. Tästä kolmasosa on turhaa, sillä yksi kolmannes kaikesta eurooppalaisten käyttöön tuotetusta ruoasta joutuu hävikkiin.

Tämä tarkoittaa 173 kilogrammaa hävikkiä jokaista henkilöä kohden vuodessa. Tiedot perustuvat Deloitten tutkimukseen, joka pyrki löytämään kiertotalouden avulla keinoja kuluttamisen aiheuttamisen päästöjen vähentämiseen eri sektoreilla, myös ruoan osalta.

-Ruokahävikkiä voi vähentää merkittävästi esimerkiksi lisäämällä kuluttajien tietoisuutta, ennakoimalla kauppojen kysyntää paremmin sekä optimoimalla logistiikkaa ja varastointia, hän jatkaa. -On löydettävä myös tasapaino ruoan pakkausmateriaalien vähentämisen ja ruuan entistä paremman säilyvyyden välille. Tämän lisäksi jätevesien ravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia pitäisi kerätä ja käyttää uudelleen paitsi päästöjen leikkaamiseksi, myös vesistöjen tilan parantamiseksi, Poukka sanoo.

Ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, ja siitä on päästävä eroon. Tässä kiertotalous on yksi merkittävä ratkaisu: se vähentää luonnonvarojen käyttöä, mikä vähentää päästöjä. Tämä vaatii meiltä kuluttajilta kulutustapojemme muuttamista ja valmistajilta uusien liiketoimintamallien kehittämistä.

Deloitten tutkimuksen mukaan eurooppalaisten yhteenlaskettu kulutus aiheuttaa 10 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Yli puolet tästä koostuu Euroopassa kulutettavien tuotteiden materiaalivalmistuksesta. Kiertotalouden avulla eurooppalaisen kulutuksen päästöjä voitaisiin toimialasta ja kunnianhimon tasosta riippuen vähentää 13 – 66 prosenttia. Avainasemassa on tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäyttö sekä käyttöiän pidentäminen – kierrätys ei yksin riitä.

Lue myös