Siirry pääsisältöön

Lähiruokaohjelma oikeilla raiteilla – lisäpanostuksia kaivataan

Hallituksen Lähiruokaohjelmalla on ollut selvästi merkitystä lähiruokateeman kehittämisessä ja kumppanuuteen kannustamisessa, todetaan juuri valmistuneessa Lähiruokaohjelman ulkopuolisessa arvioinnissa. Ohjelmaa on myös toteutettu asiantuntevasti. Lähiruokaohjelma on onnistunut hyvin etenkin ulkoisessa viestinnässä. Ohjelmalla on ollut myös merkitystä yhteistyön edistäjänä ja se on tarjonnut taustatukea alueilla tehdyille lähiruokateeman edistämistoimenpiteille.

Lähiruokasektoria koskevat merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä liittyvät kuluttajakäyttäytymiseen ja jakelukanaviin. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruuasta ja sen alkuperästä ja REKO-renkaiden sekä vähittäiskaupan suosio lähiruuan ostospaikkana on kasvanut. Suoramyynti on myös tuottajien näkökulmasta tulevaisuuden houkuttelevin jakelukanava.

Lähiruuan tuotannon monipuolistuminen ja sen lisääminen kysyntää vastaavaksi on ollut ja näyttää olevan jatkossakin Lähiruokaohjelman tärkein tavoite.

Lähiruokaohjelman tavoite parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia on onnistunut ohjelman tavoitteista heikoiten. Alkutuotannon haasteet ovat ylipäänsä niin suuria, että alan mahdollisuuksien parantaminen Lähiruokaohjelman puitteissa on varsin rajallista.

Lähiruokaohjelman tavoitteisiin tai sisältöön ei arvioinnin perusteella kaivata suuria muutoksia. Myös ohjelmassa käytettyyn lähiruoka-termiin oltiin tyytyväisiä eikä siihen haluttu tarkennuksia. Sen sijaan lähiruuasta viestimiseen ja brändäykseen pitäisi panostaa. Myös lähiruokaan liittyvää tilastointia tulisi kehittää ja tutkimusta lisätä. Ohjelmalla pitäisi olla käytössään myös korvamerkittyä rahoitusta.

Lähiruokaohjelma on hallituksen ruokapolitiikan tavoitteita tukeva ohjausväline, ja sitä on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu ohjelman jatkaminen, ja siksi maa- ja metsätalousministeriö tilasi ohjelmasta ulkopuolisen arvioinnin. Arvioinnin toteutti TK-Eval ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Arviointi tehtiin syys–marraskuun välisenä aikana 2018 ja se perustui dokumenttiaineistoon, haastatteluihin, sidosryhmäkyselyyn sekä alueellisiin työpajoihin. Arvioinnin tulokset hyödynnetään ensi vuonna tehtävässä Lähiruokaohjelman päivitystyössä.

Arviointiraportti löytyy: https://mmm.fi/kehittamisen-tyokaluja

Lähde: www.epressi.com/tiedotteet/ruoka-ja-elintarvikkeet/lahiruokaohjelma-oikeilla-raiteilla-lisapanostuksia-kaivataan

Lue myös