Siirry pääsisältöön

Kuluttajien luottamus suomalaisen lihan turvallisuuteen on kasvanut

Kuluttajien luottamus suomalaisen lihan turvallisuuteen on kasvanut. Suomalaisen lihan turvallisuuteen luottaa 82 prosenttia kuluttajista, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolme neljästä uskoo myös, että suomalaisen lihan jäljitettävyys tuotantotilalle on hyvällä tasolla.

Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2018 -tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien suhtautumista ja asennetta lihaa kohtaan kysymällä muun muassa mielipiteitä tuotanto-olosuhteista ja tuotannon ympäristövaikutuksista. 

Valtaosa, 82 prosenttia suomalaisista luottaa suomalaisen lihan turvallisuuteen. Luottamus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Käsitys jäljitettävyydestä, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristövaikutuksista on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kolme neljästä kuluttajasta uskoo, että lihan jäljitettävyys tuotantotilalle on hyvällä tasolla. Kolme viidestä on sitä mieltä, että tuotantotiloilla on kiinnitetty huomiota eläinten hyvinvointiin ja pyritty parantamaan sitä yhä enemmän. Joka toinen arvioi, että tiloilla on kiinnitetty huomiota tuotannon ympäristövaikutuksiin.

Suomalainen lihantuotanto on pääosin tuottajan ja lihayrityksen välistä sopimustuotantoa, joka varmistaa tuotannon läpinäkyvyyden sekä turvallisuuden ja jäljitettävyyden eläimen elinkaaresta olosuhteineen tuotantoon asti. Tuottajat ovat ammattitaitoisia ja koko ruokaketju toimii ympäristöä ja luontoa kunnioittaen. Suomalainen liha tuo työtä, hyvinvointia ja ruokaturvaa koko Suomelle. Suomalaisen lihan kuluttaminen kohtuudella on ulkomaista lihaa vastuullisempi ja kestävämpi valinta.

Lähde: https://bit.ly/2IDeZzw

Lue myös