Siirry pääsisältöön

Kenen vastuulla on vastuullinen matkailu?

Matkailu on yksi maailman suurimmista toimialoista. Se on monen kehittyvän ja kehittyneenkin maan suuri työllistäjä ja merkittävä elinkeino tuottaen tuloja pienille ja suurille paikallisille ja kansainvälisille yrityksille. Negatiivisiakin vaikutuksia löytyy, eikä niitä käy kiistäminen. Kun toimijoita on paljon, epäselvyyttä herättää usein kuitenkin se, kuka vastaa siitä, että matkustuksen jalanjälki olisi mahdollisimman kevyt. Yksinkertaisin vastaus on se, että kaikkien asianosaisten: niin matkapalveluiden tuottajien, matkanjärjestäjien kuin matkustajien, mutta myös poliitikkojen ja viranomaisten, jotka laativat lakeja ja valvovat niiden noudattamista matkustajien kotimaassa sekä matkakohteessa. 

Kun toimijoita on paljon, epäselvyyttä herättää usein se, kuka vastaa siitä, että matkustuksen jalanjälki olisi mahdollisimman kevyt.

Keskustelu matkailun vastuullisuudesta pyörii usein matkustuksen ympäristövaikutuksissa – harmittavan usein ainoastaan lentämisen ilmastovaikutuksissa. Tätä näkökulmaa väheksymättä asiaan perehtyneet tietävät, että vastuullisuuskäsite kattaa myös sosiokulttuurisen ja taloudellisen vastuun. Näkökulman laajentaminen tuo aiheen piiriin matkakohteen väestön, luonnon ja kulttuurin kunnioittamisen, samoin kuin paikallisten palvelujen käytön ja siten paikallistalouden vahvistamisen. Tärkeää taloudellista vastuuta osoittaa myös se, että matkailuyritys maksaa kohdemaan ohella asianmukaisesti palkkoja ja veroja myös kotimaassaan. 

Suomessa matkailualalla on tehty aktiivista vastuullisuustyötä 1990-luvun alusta lähtien. Useat yritykset ovat muokanneet toimintatapojaan, edellyttäneet sitä myös yhteistyökumppaneiltaan, ja saavuttaneet hienoja tuloksia. Moni yritys on kuitenkin valitettavasti vielä työnsä suhteen lähtökuopissa. Monikulttuurisesta, monimuotoisesta ja luontoihmeitä tarjoavasta maailmasta riippuvalla matkailualalla kuitenkin tiedostetaan, että alan tulevaisuus on kiinni siitä, että näitä matkustuksen tärkeitä motivaattoreita on tarjolla tulevaisuudessakin.   

SMALin tekemät kyselyt osoittavat, että suomalaiset ovat kiinnostuneet matkailun vastuullisuudesta.

Matkailuyritysten vastuullisuustyön kannalta on tärkeää, että työ saa vastakaikua matkustajien keskuudessa. SMALin tekemät kyselyt osoittavat, että suomalaiset ovat kiinnostuneet matkailun vastuullisuudesta. Kyselyjen tuloksissa nousivat esiin erityisesti matkakohteen tasa-arvo- ja ihmisoikeusasiat sekä poliittiset ja yhteiskunnalliset olot. Myös toimet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ja käytännön teoista vaikkapa kierrätys, saivat paljon mainintoja. Vastuullisen toiminnan lähtökohtana onkin tietoisuus oman matkan ja omien konkreettisten toimien vaikutus matkan kaikissa vaiheissa. 

Vastuullinen matkailu edellyttää hereillä oloa ja toimia meiltä kaikilta. Vastuullisena voidaan nähdä myös kansainvälisen matkailun yhtä perustavoitteista: kansojen ja ihmisten välisen yhteisymmärryksen lisääminen. Nyt jos koskaan sille on tarvetta!  

Heli Mäki Fränti
Heli Mäki-Fränti.

Heli Mäki-Fränti,
Toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto ry SMAL

Lue myös