d-md-none
Siirry pääsisältöön

Kasvis- ja sekaruokailijat suhtautuvat hyönteisten syöntiin myönteisesti, vegaaneille hyönteisruoka ei maistu

Kasvisruokailijat ja sekaruokailijat ovat todennäköisiä ja potentiaalisia hyönteisten syöjiä tulevaisuudessa. Sitä vastoin vegaanit ovat hyvin epätodennäköisiä hyönteisten syöjiä, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus.

Vastaajat poikkesivat toisistaan merkitsevästi. Siinä missä kasvisruokailijat ja sekaruokailijat suhtautuivat hyönteisten syöntiin positiivisesti, oli vegaanien asenne hyönteisten syöntiä kohtaan jyrkin ja vähiten hyväksyvä.

Vegaanit olivat myös itsenäisempiä päätöksentekijöitä ja kokivat hallitsevan syömistään hyönteisistä valmistettujen elintarvikkeiden suhteen vahvemmin kuin muut. He olivat muita vähemmän halukkaita syömään hyönteisiä sisältävää ruokaa, vaikka ne todettaisiin ravitsemuksellisesti täysipainoiseksi ja turvalliseksi ravinnoksi ja olisivat helposti valmistettavissa ruuaksi.

Muut kasvisruokailijat olivat kaikkein myönteisimpiä hyönteisten syöntiä kohtaan. Muut kasvisruokailijat ja sekaruokailijat olivat useammin kuin vegaanit samaa mieltä siitä, että hyönteisten syönti on viisasta ja voisi osaltaan ratkaista maailman ruokaongelmia liittyen riittävään proteiinin saantiin alati kasvavalle väestölle ja eläinperäisen ruuan tuottamisen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Vegaanit puolestaan kokivat hyönteisten syönnin vastuuttomana ja moraalisesti vääränä.

– Tutkimustulos oli odotettu, sillä vegaanien tiedetään poikkeavan muista kasvisruokavaliota noudattavista ja sekaruokailijoista ruokakäyttäytymisessään. Vegaanit pääsääntöisesti ja odotetusti käsittivät hyönteiset eläviksi olennoiksi ja rinnastivat ne muihin eläimiin. Vegaanit myös korostivat, ettei hyönteisten massaviljely länsimaissa ratkaise ruokapulaa niin kauan kuin syötävää ruokaa heitetään hukkaan, summaa kotitaloustieteen professori Anna-Liisa Elorinne Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimustuloksia ei voida yleistää kaikkia tutkittuja ruokavalioita edustaviin suomalaisiin, sillä vastaajat valikoituivat oman vastaushalukkuutensa perusteella, jolloin hyönteissyönnille suosiollisten määrä voi olla aineistossa suurempi kuin koko väestössä. Lisäksi suurin osa vastaajista oli korkeasti koulutettuja naisia ja edustivat pääsääntöisesti kaupungissa asuvia. Vastaajia oli yhteensä lähes 600.

Hyönteisistä valmistettujen elintarvikkeiden käyttöä suositellaan, sillä niillä on pieni ekologinen jalanjälki, ja monipuolisen ravintoainesisältönsä ja runsaan proteiinipitoisuutensa vuoksi niitä voidaan pitää varteenotettavina proteiinivaihtoehtona myös länsimaisessa ruokavaliossa. Hyönteisten syönti ei kuitenkaan ole kuulunut länsimaiseen ruokakulttuuriin ja niiden hyväksyttävyyttä ruokana on rajoittanut hyönteisiä kohtaan tunnettu pelko ja vastenmielisyys.

Lähde: http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/kasvis–ja-sekaruokailijat-suhtautuvat-hyonteisten-syontiin-myonteisesti–vegaaneille-hyonteisruoka-,c2728738

Lue myös