Siirry pääsisältöön

Innovaatioalusta ruuan ja ruokateknologian ympärille – Fazer veturina

Fazer edistää ruokatoimialalla tapahtuvaa uudistumista ja kutsuu alan toimijat rakentamaan tulevaisuuden innovaatioekosysteemiä. Start-upien, sijoittajien, tutkimustahojen ja yritysten yhteistyö luo uusia kasvumahdollisuuksia koko ruokatoimialalle. 

Fazer haluaa luoda yhteistyössä Pohjois-Euroopan alueelle globaalisti kiinnostavan innovaatioalustan ruuan ja ruokateknologian ympärille. Tavoitteena on tuoda uusia kansainvälisestikin kiinnostavia innovaatioita nopeammin markkinoille yhdistämällä eri toimijoiden voimavarat.

Fazerin konsernijohtaja Christoph Vizhumin mukaan avoimemmalla innovaatioyhteistyöllä voidaan luoda rajat ylittäviä, uusia kasvumahdollisuuksia koko ruokatoimialalle. Kutsummekin nyt alan yrityksiä ja muita toimijoita yhteen rakentamaan ekosysteemiä ruoka-alan uudistumisen mahdollistamiseksi. Yhdessä voimme edistää yhteiskunnallisesti merkittävien ja kestävien innovaatioiden kehittämistä.

-Ruokatoimialalta ja erityisesti Pohjois-Euroopasta puuttuu avoimeen ja aitoon yhteiskehittämiseen tähtäävä ekosysteemi. Avoimella yhteistyöllä mahdollistamme uudenlaisia yhteistyömalleja ja poikkitieteellisiä kohtaamisia innovaatioiden synnyttämiseksi. Avoin kulttuuri ja yhteistyön lisääminen on jo tähän mennessä rikastuttanut ajatteluamme ja ketteröittänyt toimintaamme, toteaa Fazer-konsernin uudistumisesta vastaava johtaja Päivi Juolahti .

Pohjois-Euroopassa on tapahtunut paljon kiinnostavaa ruoka-alaa uudistavaa kehitystä viime vuosina, mistä esimerkkinä ovat erilaiset ruokahävikkipalvelut ja kasvipohjaiset ratkaisut. Fazer on kehittänyt vuodessa Brainhow-tutkimus- ja kehityshankkeensa ympärille avoimen innovaatioekosysteemin tutkijoista, start-upeista ja suurista yrityksistä. Fazer on myös esimerkiksi järjestänyt onnistuneesti hackathoneja aivojen hyvinvoinnin edistämiseksi ja uusien kasvipohjaisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Mahdollisuuksia kasvuun, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen

Fazer tarjoaa uuden innovaatioekosysteemin kautta start-upeille ja nuorille yrittäjille mahdollisuuksia kasvuun, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä vahvaa kuluttaja- ja ravitsemusosaamista. Suuremmille kumppaniyrityksille ja muille tahoille innovaatioekosysteemi mahdollistaa puolestaan verkostoitumista yhteistyökumppanuuksien löytämiseksi sekä kehitystä edistävää keskustelua innovaatioiden globaalin merkittävyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Fazer Brainhow tutkimus- ja kehitysohjelma puolestaan on kokonaisvaltainen lähestymistapa aivojen terveyteen. Tavoitteena on lisätä tieteeseen perustuvaa ymmärrystä ravinnon, unen sekä psyykkisen ja fyysisen toiminnan vaikutuksesta ihmisten kognitiiviseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Fazer Brainhow -ohjelman ympärillä toimii tutkijoiden, start-upien ja yritysten avoin innovaatioekosysteemi. Fazerin järjestämät hackathonit aivojen hyvinvoinnin edistämiseksi ja uusien kasvipohjaisten ratkaisujen kehittämiseksi ovat synnyttäneet uusia verkostoja ja uusia innovatiivisia tuote- ja palveluideoita, joista ensimmäisiä pilotoidaan jo lähitulevaisuudessa.

Lue myös