Siirry pääsisältöön

Haaga-Helian opinnäytetyöt luotaavat laajasti vastuullisuutta

– Matkailuliiketoiminnan koulutuksessa vastuullisuusperiaatteet kulkevat läpäisyperiaatteella kaikissa opinnoissa, toteaa matkailukoulutuksen lehtori Mia Tarhanen.

– Matkailun toimialalla ja yrityksillä on meitä kohtaan vastuullisuuskoulutukseen liittyviä odotuksia.

– Näiden odotusten valossa tuotamme vastuullisuuteen liittyvää koulutussisältöä, mutta myös opiskelijoiden aito kiinnostus kestävyyskysymyksiä kohtaan innostaa kehittämään kurssitarjontaamme tähän suuntaan.

Mia Tarhanen.

Vastuullisuusteema kiinnostaa opinäytteen aiheena

Haaga-Helian koulutusohjelmissa opiskelevat päättävät opintonsa kirjoittamalla opinnäytetyön. Yritystoiminnan vastuullisuutta ja kestävyyshaasteita käsittelevät aiheet ovat olleet vetovoimaisia jo pitkään. Näitä tutkimuksia valmistuu pelkästään restonomi-tutkinnossa useampia kymmeniä vuosittain. 

– Opinnäytteiden ideat ja aiheet löytyvät opiskelijan omaan mielenkiintoon pohjautuen opintojen aikana toteaa Tarhanen.

– Tyypillisesti opiskelija itse ehdottaa tutkimusaihetta liittyen työnantajan tai potentiaalisen toimeksiantajan tarpeisiin.

– Saamme myös runsaasti toimeksiantoja suoraan yrityksiltä, joilla ei itsellään kenties ole osaamista tai resursseja vastuullisuuden kehittämiseen. Nämä ideat ovat pääsääntöisesti hyvin konkreettisia aiheita, kuten hotellin ympäristömerkkihakemusten laatimista, ravintola-annosten hiilijalanjäljen mittaamista tai luksusmatkailijan asiakaspolun kestävyystarkastelua. Tutkimukset sisältävät aina kehittävän näkökulman.

Esimerkiksi Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management -tutkinnon opiskelija Suvi Mannonen analysoi opinnäytetyössään tapahtuma-alan yrityksen ekologista vastuullisuutta. Hän kokee vastuullisuuden olevan niin laaja-alainen ja tärkeä osa kaikkea liiketoimintaa, ettei sitä voi sivuuttaa lopputyössä. – Yritysten on pakko ottaa nykypäivänä huomioon vastuullisuus pysyäkseen tulevaisuudessakin menestyvänä, toteaa Mannonen.

Vastuullisuuden leveä kirjo näkyy aiheissa

Vastuullisuuteen liittyvät opinnäytetyöt luotaavat vastuullisuuskäsitettä laajalla skaalalla: mukana on tiukkaa pohdintaa niin ympäristö- kuin sosiaalisestakin vastuusta ja jopa ihmisoikeuksien toteutumisen vaikutuksista matkakohteen valintaan.  

– Kaksikymppisten sukupolvelle tämä kaikki on tapa ajatella ja toimia, vakuuttaa Tarhanen.

– Muutos on jo tapahtunut ja me päivitämme koulutustakin sen mukaan.

– Vuodenvaihteesta alkaen EU-direktiivi kestävyysraportoinnista laajenee ja me tulemme vastaamaan Haaga-Helian kurssitarjonnassa tähänkin uuteen osaamistarpeeseen. Näin takaamme, että valmistuvilla opiskelijoilla on hallussaan ajantasaista asiantuntijuutta vastuullisuusraportoinnin tuottamiseen, toteaa Mia Tarhanen.

www.haaga-helia.fi

Teksti: Kaisa Mäntyranta

Lue myös