Siirry pääsisältöön

Apua vastuullisiin kalaostoksiin WWF:n Kalaoppaasta

WWF:n Kalaopas on jälleen päivitetty. Kotimaisten kalojen osalta oppaan suositukset eivät muutu. Tuontikalojen ja -äyriäisten osalta WWF suosittelee valitsemaan MSC- ja ASC -merkittyjä tuotteita.

Vuodesta 2006 julkaistun Kalaoppaan perusviesti on yhä sama: vastuullisen kuluttajan kannattaa valita vihreällä listalla olevia kotimaisia kalalajeja.

Suosi vihreää liikennevaloa

WWF:n Kalaopas ohjaa ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Vihreällä merkityissä lajeissa kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta ympäristöhaittoja. Keltaisella merkittyjen lajien kohdalla kestävyys vaihtelee alueittain: kalakannat saattavat olla heikkoja tai ylikalastettuja tai kalastus- ja kasvatusmenetelmät ympäristölle haitallisia. Punaisella merkityt lajit ovat uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja tai pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. Lisäksi lajin kasvatuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Suomalaiset kuluttajat valistuneita

Kalojen määrä on puolittunut maailman merissä vain yhden sukupolven aikana, ja noin kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja. Kalakaupan ja kuluttajien valinnat ovat äärimäisen tärkeässä roolissa, sillä kalastuksen säätely ja valvonta ovat monin paikoin puutteellisia.

-Globaalisti tilanne on todella huolestuttava, mutta samaan aikaan Suomessa on tehty merkittävää työtä kalastuksen ja kalavalikoimien vastuullisuuden parantamiseksi. Myös suomalaiset kuluttajat ovat kalavalinnoissaan valveutuneita, mistä kertoo muun muassa se, että WWF:n Kalaoppaan käyttö kasvaa jatkuvasti”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska kertoo.

-Erityisesti silakka ja särkikalat ovat jääneet Suomessa kasvatetun lohen ja muun tuontikalan jalkoihin. Silakan ja särkikalojen elintarvikekäytön edistäminen on hyvä tapa lisätä kotimaisen villin kalan osuutta ruokapöydissämme ja samalla vähentää vaikutustamme maailman kalakantoihin, Ovaska jatkaa.

Selkeästi suurin osa suomalaisten ostamasta kalasta on tuotu muualta, joten suomalaisten kulutustottumukset vaikuttavat kaukana maailman merillä.

-MSC – ja ASC -ympäristömerkit tuotteessa takaavat, että kala on pyydetty tai kasvatettu ekologisesti kestävällä tavalla, Ovaska sanoo.

https://wwf.fi/kalaopas/

WWF muistuttaa, että Kalaoppaan muutokset eivät välttämättä näy mobiiliversiossa, jos Kalaopas on tallennettu puhelimen välimuistiin. Tällöin on ensin tyhjennettävä välimuisti. Myös tietokoneen nettiselain on päivitettävä.

Kuva: Joonas Fritze/WWF

Lue myös